Cloud Server บน 4 vCores CPU

เลือกจำนวน RAM ที่ท่านต้องการจาก slider bar ด้านล่าง หากต้องการ configuration ที่นอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อเรา
4 Cores 4 GB RAM ราคา From 3,970.00/3 mo
Order Now
4 Cores 6 GB RAM ราคา From 4,670.00/3 mo
Order Now
4 Cores 8 GB RAM ราคา From 5,370.00/3 mo
Order Now
4 Cores 12 GB RAM ราคา From 6,770.00/3 mo
Order Now