บริการ VPS

กรุณาเลือก VPS ที่คุณต้องการ

VPS 100

ซีพียู/คอร์ 1
หน่วยความจำ 512 MB
พื้นที่ 50 GB
อัตราการโอน/ถ่ายข้อมูล - ไม่จำกัด

ระบบปฎิบัติการ
Linux (free) - Ubuntu, CentOS.
IP Address 1 IP (เพิ่ม IP ละ 200 บาท/เดือน)

Control Panel
Plesk - 10 Domains
Plesk - Unlimited Domains (เลือกเป็น option เสริมได้)

Email Server (Postfix, MailEnable)
ภาษาและโปรแกรม - PHP
ฐานข้อมูล
- MySQL Server, MSSQL Server (บน Windows Server)
FEATURES & SUPPORTFirewall, DNS Server, R1Soft Backup (1,000 บาท ต่อ 100 GB)

VPS 111

ซีพียู/คอร์ 1
หน่วยความจำ 1 GB
พื้นที่ 100 GB
อัตราการโอน/ถ่ายข้อมูล - ไม่จำกัด

ระบบปฎิบัติการ
Linux (free) - Ubuntu, CentOS.
IP Address 1 IP (เพิ่ม IP ละ 200 บาท/เดือน)

Control Panel
Plesk - 10 Domains
Plesk - Unlimited Domains (เลือกเป็น option เสริมได้)

Email Server (Postfix, MailEnable)
ภาษาและโปรแกรม - PHP
ฐานข้อมูล
- MySQL Server, MSSQL Server (บน Windows Server)
FEATURES & SUPPORTFirewall, DNS Server, R1Soft Backup (1,000 บาท ต่อ 100 GB)

VPS 222

ซีพียู/คอร์ 2
หน่วยความจำ 2 GB
พื้นที่ 200 GB
อัตราการโอน/ถ่ายข้อมูล - ไม่จำกัด

ระบบปฎิบัติการ
Linux (free) - Ubuntu, CentOS.
Windows (+690 บาท/เดือน)
Win 2008 R2 Std., Win 2012 R2 Std.
IP Address 1 IP (เพิ่ม IP ละ 200 บาท/เดือน)

Control Panel
Plesk - 10 Domains
Plesk - Unlimited Domains (เลือกเป็น option เสริมได้)

Email Server (Postfix, MailEnable)
ภาษาและโปรแกรม - PHP
ฐานข้อมูล
- MySQL Server, MSSQL Server (บน Windows Server)
FEATURES & SUPPORT Firewall, DNS Server, R1Soft Backup (1,000 บาท ต่อ 100 GB)

VPS 244

ซีพียู/คอร์ 2
หน่วยความจำ 4 GB
พื้นที่ 400 GB
อัตราการโอน/ถ่ายข้อมูล - ไม่จำกัด

ระบบปฎิบัติการ
Linux (free) - Ubuntu, CentOS.
Windows (+690 บาท/เดือน)
Win 2008 R2 Std., Win 2012 R2 Std.
IP Address 1 IP (เพิ่ม IP ละ 200 บาท/เดือน)

Control Panel
Plesk - 10 Domains
Plesk - Unlimited Domains (เลือกเป็น option เสริมได้)

Email Server (Postfix, MailEnable)
ภาษาและโปรแกรม - PHP
ฐานข้อมูล
- MySQL Server, MSSQL Server (บน Windows Server)
FEATURES & SUPPORT Firewall, DNS Server, R1Soft Backup (1,000 บาท ต่อ 100 GB)

VPS 444

ซีพียู/คอร์ 4
หน่วยความจำ 4 GB
พื้นที่ 400 GB
อัตราการโอน/ถ่ายข้อมูล - ไม่จำกัด

ระบบปฎิบัติการ
Linux (free) - Ubuntu, CentOS.
Windows (+690 บาท/เดือน)
Win 2008 R2 Std., Win 2012 R2 Std.
IP Address 2 IP (เพิ่ม IP ละ 200 บาท/เดือน)

Control Panel
Plesk - 10 Domains
Plesk - Unlimited Domains (เลือกเป็น option เสริมได้)

Email Server (Postfix, MailEnable)
ภาษาและโปรแกรม - PHP
ฐานข้อมูล
- MySQL Server, MSSQL Server (บน Windows Server)
FEATURES & SUPPORT Firewall, DNS Server, R1Soft Backup (1,000 บาท ต่อ 100 GB)

VPS 488

ซีพียู/คอร์ 4
หน่วยความจำ 8 GB
พื้นที่ 800 GB
อัตราการโอน/ถ่ายข้อมูล - ไม่จำกัด

ระบบปฎิบัติการ
Linux (free) - Ubuntu, CentOS.
Windows (+690 บาท/เดือน)
Win 2008 R2 Std., Win 2012 R2 Std.
IP Address 2 IP (เพิ่ม IP ละ 200 บาท/เดือน)

Control Panel
Plesk - 10 Domains
Plesk - Unlimited Domains (เลือกเป็น option เสริมได้)

Email Server (Postfix, MailEnable)
ภาษาและโปรแกรม - PHP
ฐานข้อมูล
- MySQL Server, MSSQL Server (บน Windows Server)
FEATURES & SUPPORT Firewall, DNS Server, R1Soft Backup (1,000 บาท ต่อ 100 GB)