การตั้งค่าอีเมล์ใน Microsoft Outlook

1.ไปที่โปรแกรม MS-Outlook

MS-Outlook shortcut

2. ไปที่ เมนู File > Info > Account Settings ดังภาพ

Account Settings

3. ตรง Tab Email > New ดังภาพ

Email Accounts

4. Manual setup or additional server types > Next ดังภาพ

Manual setup

5. เลือกไปที่ POP or IMAP > Next

Choose Service

6. กรอกรายละเอียด ตามภาพ แล้วให้เลือก More Settings ที่มุมภาพด้านขวาล่าง

POP and IMAP Account Settings

7.ไปที่ Tab Outgoing Server > My outgoing server (SMTP) requires authentication

Internet Email Settings

8. ที่ Tab Advanced ให้ระบุรายละเอียด ตามภาพ จากนั้นคลิ๊ก OK

Advanced Settings

9. ให้ทำาการ คลิ๊ก Next เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า จะได้รูปดังภาพ

Test Account Settings

10. จะพบว่า MS-Outlook ของเราสามารถเช๊คอีเมล์ได้แล้ว

Finished
  • Email, SSL
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่าอีเมล์ใน Mac Mail

1. เลือกไอคอน Mac เมล์ ที่หน้าจอ 2. เลือกไปที่ Mail > Add Account3. เลือกไปที่ Other Mail...

การเปลี่ยนพอร์ต SMTP บน MS-Outlook จากพอร์ต 25 เป็นพอร์ต 587

1. เข้าเมนู File2. เลือกไปที่ Account Settings > Account Settings ดังรูป3. คลิ๊กเลือกไปที่...

การตั้งค่า spamassassin ร่วมกับ Microsoft Outlook เพื่อตรวจจับ Spam mail

ขั้นตอนการตั้งค่า spamassassin และ Microsoft Outlook ร่วมกัน เพื่อตรวจจับ Spam mail...