การเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่าน ในการใช้งานอีเมล์

1. เข้าเวบเมล์ โดยไปที่ http://webmail.yourdomain
 
2. ใส่ข้อมูลการเข้าใช้งานทั้ง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ลงไป และกด Login ดังภาพ3. ไปที่ เมนู Options ดังภาพ4. เลือกไปที่ Login ที่เมนูด้านซ้าย แล้วที่หน้าจอด้านขวาให้เรา ใส่รหัสผ่านตัวเดิมและรหัสผ่านใหม่เข้าไป แล้วกด Update เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่าน
  • Email, SSL
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Auto-Reply ผ่านเว็บเมล์

1. ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ เวบเมล์ โดยการใส่ USERNAME และ PASSWORD     2. เข้าไปที่เมนู Options...

Calendar (ปฎิทินนัดหมาย)

  1. คลิกเมนู Calendar      2. คลิก Add new appointment   3. ใส่ข้อมูล การนัดหมาย...

การเพิ่มรายชื่อผู้ส่งอีเมล์เป็น Whitelist บนเวบเมล์

1. ให้เราทำการล๊อกอินเข้า เวบเมล์ โดยการใส่ USERNAME และ PASSWORD และกด Login   2. ใน...

Mailbox Redirection

1. คลิกเมนู Options > Mailbox Redirection 2. Redirect mail to : การส่งต่อเมล์แบบอัตโนมัติ...

Add Contact

1. คลิกเมนู Contacts 2. คลิก Add Contact....3. กรอกข้อมูลของผู้ติดต่อลงในแบบฟอร์ม4. คลิกปุ่ม Add